1. Gün: İZMİR - PAMPOROVO
Yarım Pansiyon Kişi Başı 260 €
Oda Kahvaltı Kişi Başı 219 €

Belirlenen noktadan - PAMPOROVO

Akşam  20:00 da belirlenen noktalardan siz değerli konuklarımızı aldıktan sonra keyifli yolculuğumuza başlıyoruz. Kısa molaların Edirne sınır kapısında oluyoruz. Gerekeli  pasaport işlemlerinin ardından Bulgaristan sınırına geçiş yapıyoruz ve Pamporovo’ya doğru yola çıkıyoruz molalarımızın sabah  saatlerinde Pamporovo’daki otelimize geliyor ve otelimize yerleşiyoruz.

Otelimize yerleşmemizin ardından otel imkanlarından faydalanıyor serbest zaman geçiriyoruz.

Kayak yapmak isteyenlere lift kartı temini ve ders almak isteyenler için de kayak okulu kayıtları yapılacaktır. Ekipman temini ve pistlerin tanıtımından sonra tüm günümüz kayak ve kış sporları aktivitelerimiz sizlerin olacaktır.

Geceleme otelimizde.

2. Gün: PAMPOROVO

Sabah kahvaltımızın ardından Toplam 37 km olan pistte zorluk derecelerine göre tüm parkurlar bizleri bekliyor.

Otelden Shatle hizmetleri ile Kayak pistine ulaşıp gün boyu serbest zaman ve aktiviteler.

Kayak dersi alanlar sabah 10:00 – 12:00 arası ve serbest öğlen yemeğinden sonra 14:00 – 16:00 ders almak için hazırlanmış uygun pistlerde ve profesyonel kayak eğitmenleri ile dinamik bir gün geçiriyor.

EKSTRA TUR: SMOLYAN VE KÖYLERİ – 30 EURO ( girişler ve öğlen yemeği dahil)

Geceleme otelimizde.

3. Gün: PAMPOROVO

Sabah mükemmel kahvaltımızın ardından kendimizi zorluk derecesine göre değişkenlik gösteren kayak pistlerine atıyoruz ve karın keyfini çıkarıyoruz. Pamporovo’ da pistler her yaş ve kayak seviyesine hitap etmektedir.

Kızak ile eğlenmeyi de unutmayın.

EKSTRA TUR: JEEP SAFARİ – 50 EURO ( tüm girişle, aktiviteler ve öğlen yemeği dahil)

Geceleme otelimizde.

4. Gün: PAMPOROVO

Kahvaltımızın ardından kolaydan başlayıp zora doğru giden kayak pistimizde serbest zaman.

Pamporovo da geceleri de kayak heyecanını sürdüre bilirsiniz.

EKSTRA TUR:  SOFYA TURU: - 35 EURO (serbest öğlen yemeği )

DEVİN KAPLICALAR: -30 EURO – (giriş ve öğlen yemeği dahil)

Geceleme otelimizde.

5. Gün: PAMPOROVO

Kahvaltımızın ardından kolaydan başlayıp zora doğru giden kayak pistimizde serbest zaman.

Pamporovo da geceleri de kayak heyecanını sürdüre bilirsiniz.

EKSTRA TUR:  SOFYA TURU: - 35 EURO (serbest öğlen yemeği )

SKY – DOO  MOTORLU KIZAKLAR – 35 EURO

Geceleme otelimizde.

6. Gün: Pamporovo
Sabah otelimizde kahvaltımızı aldıktan sonra saat 11:00 ‘de otelimizden ayrılıp KÜLTÜR Başkenti olarak bilinen FİLİBE (Plovdiv) şehrinde   son alış veriş veya eski Filibe’yi merak edenler için 2 saat serbest zamandan sonra  Kapıkule’ye hareket. Sınır işlemlerin ardındanbelirlenen noktalar a doğru hareket.  
 
         DİNLENMİŞ –YENİLENMİŞ -  ÖZLEMİŞ – MUTLU – VE ENERJİK OLARAK BELİRLENEN NOKTALAR’DAYIZ…

1.Ek Bilgiler

2024 KAYAK EKİPMANLARI VE HİZMETLERİ 
                               
KAYAK HİZMETLERİ 2 gün 3 gün 4 gün 5 gün 6 gün
  Yetişkin Genç Çocuk Yetişkin Genç Çocuk Yetişkin Genç Çocuk Yetişkin Genç Çocuk Yetişkin Genç Çocuk
SADECE SKI PASS 95 85 70 125  109  90  155  136  110  185  155  124  217  180  140 
KÜÇÜK KAYAK PAKETİ A 95  82  70  125  109  90  155  136  110  185  155  124  217  180  140 
BÜYÜK KAYAK PAKETİ -  152  141  108  212  196  148  271  251  186  314  290  209  371  343  246 
                               
KAYAK OKULU 4-6,99 YAŞ 1 GÜN. 2 GÜN. 3 GÜN. 4 GÜN. 5 GÜN. 6 GÜN.                  
YARIM GÜN  44 59 76 93 109 123                  
TAM GÜN + ÖĞLEN YEMEĞİ 62 98 129 158 184 216                  
FİYATLAR KİŞİ BAŞI VE € CİNSİNDENDİR.
AÇIKLAMA: B.PAKET - LIFT PASS+ KAYAK EKİPMANI + GRUP İÇİNDE DERS (GÜNDE 4 SAAT KAYAK VE GÜNDE 2 SAAT SNOW BOARD)
KÜÇÜK PAKET A: LIFT PASS + KAYAK EKİPMANI

MÜCBİR SEBEP HALLERİ

Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına,  devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, BİTOLA TRAVEL’ in ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller mücbir sebep sayılır. Bu haller;

a- Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller

b- Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/şehirlerde, sınır kapılarında ve

/veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller

c- Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri

Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde BİTOLA TRAVEL sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.

2.İptal Şartları

SÖZLEŞMEDEN DÖNME,SÖZLEŞMENİN DEVRİ,İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI 

BİTOLA TRAVEL’ ın Sözleşme’ yi haksız olarak feshetmesi hâlinde BİTOLA TRAVEL, MÜŞTERİ’ nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri MÜŞTERİ’ ye iade eder.Sözleşme'nin feshi, kayıt edilen müşteri sayısının Paket Turun düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması, BİTOLA TRAVEL her türlü özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden, olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar kara, hava ve deniz taşıyıcılarından kaynaklanan sebepler vb. mücbir sebeplerden ötürü Sözleşme'nin BİTOLA TRAVEL tarafından feshi halinde MÜŞTERİ' nin tazminat hakkı doğmaz.

 MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 30-15 gün kala yapılan iptallerde uçak biletlerinin tamamını, tur bedelinin  ise %50'sini, 14-0 gün kala yapılan iptallerde ise toplam tur bedelini BİTOLA TRAVEL' a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ' nin (özel ürünler hariç olmak üzere-özel ürünler kişiye özel hazırlanmış veya erken rezervasyon kapsamında yapılan satışlarla-promosyon uygulanan hizmetleri ifade eder.) Sözleşme' yi hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar feshetmesi halinde, ödediği bedelin tamamı (ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan ve üçüncü kişilere ödendiğinden iadesi mümkün olmayan bedel veya masraflar hariç olmak üzere) kendisine iade edilir.

MÜŞTERİ' nin kişiye özel olarak hazırlanmış münferit rezervasyonları ile ilgili iptal, iade veya değişiklik hakkı yoktur.

MÜŞTERİ' nin Satın aldığı turlarda, Promosyon, Flash Promosyon, Erken rezervasyon ve Cruise Turları (Gemi turları) Kayak paketleri vb. tur kategorileri ile ilgili iptal, iade veya değişiklik hakkı bulunmamaktadır.

MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri fesih hükmünde olmakla, yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı ve kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilecektir.

MÜŞTERİ, erken rezervasyon, Flash promosyon, Promosyon ve Kayak Turları ile satın alınan Sözleşme'nin feshi halinde hizmet bedelinin tamamını BİTOLA TRAVEL' a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün (7) önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, BİTOLA TRAVEL’ a karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur.MÜŞTERİ' nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü T.C. devlet hastanelerinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnasıdır.

MÜŞTERİ' nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda BİTOLA TRAVEL, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme ve Sözleşme' yi feshetme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ' ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet  başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, ulaşıma ait hizmet bedellerinden kaynaklanan fark bedelleri MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

BİTOLA TRAVEL, MÜŞTERİ' ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında BİTOLA TRAVEL hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. MÜŞTERİ, bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip tüketilmeyen hizmet bedelini iade alma hakkına sahiptir.

3.Vize Bilgileri

BULGARİSTAN VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

  1. Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından kişisel olarak eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)Başvuru sahibi 18 yaşın altındaysa Başvuru formuna her iki velinin imzası gerekmektedir.
  2. Bir adet Biometrik fotoğraf,35x45,renkli,arka fon beyaz olmalı ve 6 aydan eski olmamalı. Bayanların fotoğraflarında yüz hatlarının, boyun ve kulaklarla birlikte görünür olması gerekmektedir. Bu talebe uymayan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
  3. Bulgaristan’da kalınacak günleri belirten otel rezervasyonu onayı / Seyahat acentası tarafından verilen otel vouçeri. Otel rezervasyonunun en az % 30 ödendiğini kanıtlayan makbuz.
  4. Seyahatiniz boyunca masrafların nasıl karşılanacağını gösteren belgeler: -Son üç aylık hareketlerini gösteren banka hesabı (Uçak bileti ve otel masraflarınıza ek olarak günlük en az 50 Euro ) -Düzenli geliri kanıtlayan belgeler, son üç ayın maaş bordroları ya da benzeri
  5. Aile bağlarının olduğuna dair belge (Tam Tekmil Vukuatlı Nufüs Kayıt Örneği - anne, baba, kardeşler, varsa eş ve çocuklar gözükecek). Yerleşim yeri yazılı, Eğer Nufüs Kayıt Örneği ikamet adresini göstermiyorsa kişi ayrıca ikamet belgesini sunmak durumundadır.
  6. Öğrenciler için gerekli belgeler: Son 6 ayı aşmamış güncel tarihli Öğrenci belgesi
  7. Pasaport ya da diğer seyahat belgesinin ve varsa vize sayfalarının fotokopisi. Eski tür pasaport sahibi olanlar pasaportun son sayfasının fotokopisinide eklemelidir. Pasaport, vizenin sona erme tarihinden sonraki en az 6 (altı) ay boyunca geçerli olmalıdır. Pasaport son 10 yıl içinde düzenlenmiş olmalı ve en az iki boş sayfa içermelidir.
  8. Bulgaristan Cumhuriyeti’nde geçerli 30 000 euro ve tüm seyahatini kapsayan kişisel seyahat sağlık sigortası

 DİKKAT: Bulgaristan Başkonsolosluğu gerekli gördüğü takdirde ek evrak isteme hakkına sahiptir,başvuru sahibini görüşme için çağırabilir ve VFS çalışanı tarafından mevcut listedeki evraklara rağmen eksik evrak vermekte ısrar etmesi halinde Bulgaristan Başkonsolosluğu reddetme hakkına sahiptir. Hiç bir durumda vize ücreti ve servis ücreti geri ödenmez